Players

SHUBHAM JADHAV

NAYEEM SADEKAR

HONDO

RAEES

SULTAN KHAN

SHIBBAN

GIRISH KOCHREKAR

MANGESH VAITY

BHARAT LOHAR

PUNEETH KUMAR

KRISHNA KUMAR

SURJIT MANOHAR DHAS

RENJITH MANI

ANFAL PM

All statistics

35
Goals
12
Games
13
Violations
8
Awards