Players

SAVIT CHAUDHARY

VISION PANCHAL

VIRENDER DAHIYA

TARUSH KATHURIA

SUNNY SEHRAWAT

SUNIL DAGAR

SUBHASH RAJPUT

PRATEEK PAWAR

PARVESH DAHIYA

PARTH MADAN

MANISH BHATT

JAIDEEP CHAUHAN

ABHISHEK RAI

ABDUL JALEEL

All statistics

35
Goals
12
Games
13
Violations
8
Awards