Players

VISWANATH ROHIDAS JADHAV

SUMEET BHARAT DHEKALE

SIRAJ AHMED

RAHUL JOGADIYA

RAFIQ TALIKOTI

KARIM KHAN

JAYESH PATIL

JAYDEEP GAJANAN

IMROZE HANIF KHAN

FAHAD KALVASKER

BUNTY PATEL

ARJUN BHOSLE

GURAV MANDAR PRAKASH

All statistics

35
Goals
12
Games
13
Violations
8
Awards