Players

FARMAN ALI KHURSHEED ALI

Fareed Ahmed

 Muhammad Sohail Khan

 Jawad Haider Khan

 Zaigham Abbas

Mohammed Khairul Islam

Mujahid Khan

Shivam Jain

Wasim Bhati

Sumit Samuel

Yasser Khan

Paras Sondhi

Taher Jhanjharya

Abdulkader Lokhandwala

All statistics

35
Goals
12
Games
13
Violations
8
Awards