Players

NAVIN KASHYAP

YOGESH PENKAR

VIJAY PAWLE

SANDIP RATHOD

SANDESH PARTE

PANKAJ JADHAV

OMKAR DESAI

MANOJ SAPKAL

LOVESH SINGH

TUKARAM KUNCHE

ABHIJEET DUDHE

DHEERAJ SINGH

AVINASH RAM GUDE

AJAZ QURESHI

All statistics

35
Goals
12
Games
13
Violations
8
Awards