1SALIM MHADKAR0.00
2AHMED THOUFEEK3.00
4IMRAN MUMBAI3.50
5RIYAZ UR RAHMAN3.80
6SOMSING4.00
7FAIYAZ ARAI4.00
8SYAM RAMESH4.00
9SAQIB4.00
10VIJAY PAWLE4.25
11ZAHEER4.64
12SAMAD SAWANTH5.00
13SALMAN RANDHAWA5.00
14ANSAF5.00
15BHARAT LOHAR5.29
16SINDHI AFZAL5.40
17AVINASH RAM GUDE5.40
18SHAIR AFRIDI5.50
19OMKAR DESAI5.50
20CHARANA NANAYAKARA5.57
21IMRAN MUKADAM5.60
22SIRAJ AHMED5.60
23MANISH BHATT6.00
24ABDUL JALEEL6.00
25YOGESH PENKAR6.00
26PANKAJ JADHAV6.00
27SHAHID BANKOTKAR6.00
28ABHIJEET DUDHE6.00
29MAJID KHAN6.00
30FAWWAD ISANE6.26
31NAWAZ6.27
32SADDAM SHAH6.33
33DINESH NAKRANI6.48
34JOJI THOMAS6.50
35SAWAN PRABASH6.50
36SURESH TAMIL6.55
37ANAS6.67
38NAMSHID6.67
39ZAHID6.70
40DANISH6.75
41DHEERAJ SINGH6.80
42RAKESH KAHAR6.91
43SHIVAM JAIN7.00
44SHASHIKANT KADAM7.20
45SULTAN KHAN7.20
46VISION PANCHAL7.20
47GIRISH KOCHREKAR7.30
48DANUKA FERNANDO7.33
49IFRAN7.50
50TUKARAM KUNCHE7.57
51SWASTIK NAGRAJ7.67
52SUDHIR TANDEL7.75
53RAEES7.85
54SAROJ7.88
55JAYDEEP GAJANAN7.95
56MOHMMAD SAAD RASHID8.00
57DANISH8.00
58MOHAMMED RAHEEL8.00
59VISHWANATH ROHIDAS JADHAV8.00
60JUNAID SIDDIQUE8.17
61SHIBBAN8.20
62SOURABH8.43
63SANDESH PARTE8.50
64AAKASHDEEP8.60
65A H SIFAN8.63
66PARVESH DAHIYA8.67
67LOVESH SINGH8.75
68VISWAJEETH8.80
69SUNIL8.91
70FARMAN9.00
71NAVIN KASHYAP9.00
72MASOOM ULDE9.00
73TOUQEER RIYASAT9.25
74KARIM KHAN9.25
75MOHAMMAD NADEEM9.40
76FAREED AHMED9.50
77EJAJ ANWAR9.50
78M U HAMEED9.50
79SAVIT CHAUDHARY9.50
80MITESH KUMAR9.60
81MOHAMMED KHAIRUL ISLAM9.75
82SUNIL DAGAR9.75
83SHAHAB FAISAL9.75