2THARAKA CHANDIMA56*
3AJAZ QURESHI53
4USMAN PATEL52
5ANFAL PM51*
6SUMEET BHARAT DHEKALE46
7MANGESH VAITY45*
8YOGESH PENKAR41
9SHAHID SHAIKH39
10FAWAZ39
11SYED FARAZ BIL HILAL37*
12OMKAR DESAI36*
13IFRAN34
14PAPPU TODKAR34*
15YOGESH SOLANKI33*
16RAJESH POOJARI33*
17KUMARA33*
18MAAZ NAZIR32
19RAJESH32*
20SHASHIKANT KADAM32
21SANDIP RATHOD31
22PRATHMESH PAWAR29*
23SHAHID BANKOTKAR29
24SHREYAS INDULKAR28*
25ARUN ROULJI28
26VINATH KUMAR28*
27SANDEEF PATEL27*
28ARJUN BHOSALE26
29BUNTY PATEL25
30SYED MAQSOOD25
31FAROOQ SULTAN24
32NALIN VIMUKTHI23
33DINESH NAKRANI22
34FAROOK22*
35RONAK PATEL22
36AKASHTAREKAR22*
37SHAFI22
38VISWAJEETH21*
39RAKESH KAHAR20
40NAWAZ20
41SWASTIK NAGRAJ20*
42RAUF UJIRE20
43JAIDEEP CHAUHAN20
44BHARAT LOHAR19*
45VISION PANCHAL18
46DAWOOD EJAZ18*
47SOURABH17
48DANISH17
49RAFIQ TALIKOTI16*
50AHMED THOUFEEK16
51KARIM KHAN16
52ASHOK PILLAY16
53NAMSHID16*
54MOHAMMED KHIZER15
55FAIYAZ ARAI15*
56WAQAS AHMED15